กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

เมื่อรู้จักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกันแล้ว ยุคต่อมาได้มีการพัฒนาหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงขึ้นมาโดยมีกล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอนเนื่องจากว่าประสิทธิภาพในการขยายภาพของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนั้นไม่สามารถเห็นโครงสร้างภายในสิ่งมีชีวิตได้ในแนวลึก การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจากปืนยิงอิเล็กตรอนนั้นจะทำผ่านขดลวดทังสเตนที่มีการดูดอากาศจากตัวกล้องเพื่อให้เป็นสุญญากาศเพราะหากลำแสงอิเล็กตรอนชนกับอากาศจะทำให้เกิดการหักเหของลำแสงทำให้แสงไม่โดนตัวอย่างของวัตถุ และเลนส์ที่ใช้ในกล้องไมโครสโคปอิเล็กตรอนจะเป็นเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แก้วที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงนั้นเพราะเลนส์แก้วธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้เพราะไม่มีแท่งแม่เหล็กคอยรับแสงจากลำแสงอิเล็กตรอนหากรับแสงไม่ได้ก็จะไม่ทำให้เห็นภาพของตัวอย่าง และเมื่อรับแสงได้แล้วนั้นจะทำหน้าที่ฉายภาพจากวัตถุตัวอย่างลนจอที่ฉาบด้วยสารเรืองแสงที่ตาเปล่าสามารถมองเห็นได้

Advertisements

โปรแกรมร้านอาหารแตกต่างกันอย่างไร

โปรแกรมร้านอาหารแตกต่างกันอย่างไร

โปรแกรมร้านอาหารที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมีความแตกต่างกันหรือไม่ หลาย ๆคนที่ต้องการใช้หรือใช้อยู่คงสงสัยเพราะเนื่องจากมีหลากหลายบริษัทที่เขียนโปรแกรมลักษณะนี้ออกมา แต่ละบริษัทก็โปรโมทว่ามีความสามารถต่างกัน และ จริงๆ แล้วมันต่างกันจริงหรือไม่ ข้อสงสัยอันนี้คงตอบได้ยากเพราะการใช้งานหลัก ๆ อาจคล้ายหรือเหมือนกัน เพียงแต่อาจมีโปรแกรมเสริม และ บางบริษัทอาจมีการพัฒนาอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น การอัพเดทเมนูอาหาร สามารถเพิ่มเติมได้ตลอด หรือ ปรับเปลี่ยนเมนูจากตัวหนังสือให้เป็นรูปภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หากทางร้านมีพนักงานที่บกพร่องทางการได้ยิน ก็สามารถใช้งานได้เพียงให้ลูกค้าเลือกเมนูอาหารจากรูปภาพ แล้ว พนักงานกดสั่งจากรูปในเครื่องรับรายการได้ เป็นต้น หรือ พัฒนาในการออกรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ใช้หรือผู้ตรวจสอบดูได้ง่ายขึ้น สรุปข้อมูลประจำวันได้ง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความแตกต่างกันในแต่ละบริษัทที่ผลิตออกมาขาย หรือ การให้บริการหลังการขายเป็นต้น

สิ่งที่โปรแกรมร้านอาหารควรมี

สิ่งที่โปรแกรมร้านอาหารควรมี

หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารและต้องการใช้โปรแกรมร้านอาหาร และ สิ่งที่คุณอยากได้จากโปรแกรมนี้ และ สิ่งที่ควรมีในโปรแกรมนี้ควรจะมีคืออะไรบ้าง เช่น สามารถทำงานได้ทั้งระบบเดี่ยว และ เชื่อต่อ (Lan) และ สามารถเชื่อต่อไปยังฐานข้อมูลหลักหรือสำนักงานใหญ่ได้ (กรณีมีหลายสาขา) เมนูรองรับภาษาไทยเพื่อสะดวกในการใช้งาน มีทั้งแบบเมนูตัวหนังสือ และ รูปภาพ รองรับทั้งระบบ GPRS, Wi-Fi, EDGE, 3G, CDMA เพื่อสะดวกในการใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้หลายที่ โดยไม่ต้อง copy ข้อมูลให้ยุ่งยาก สามารถระบุการให้บริการเช่น เวลา เบอร์โต๊ะ การเพิ่ม หรือ ยกเลิกรายการต่าง ๆ ที่พนักงานบันทึกข้อมูลสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งข้อมูลแยกไปตามแผนกต่าง ๆ ของร้านอาหารได้ เช่น ครัว บาร์น้ำ แคชเชียร์ สามารถออกใบกำกับภาษี ทั้งแบบย่อ และ แบบเต็มได้ที่จุดคิดค่าบริการ สามารถหักส่วนลดในกรณีโปรโมชั่นเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ทันทีตอนที่สั่งอาหาร หรือ โชว์โปรโมชั่นต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อให้พนักงานบริการแจ้งลูกค้าได้ มีระบบสต๊อครายการต่าง ๆ ภายใน สำหรับจัดการอาหารต่าง ๆ ในร้านได้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากมีในโปรแกรมก็จะสามารถเพิ่มความสะดวกในการให้บริการได้

ศึกษากำเนิดของไวรัส ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และกล้องไมโครสโคป

ศึกษากำเนิดของไวรัส ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และกล้องไมโครสโคป

          ไวรัสนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลานาน แต่เรายังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับ ส่วนประกอบภายในของมันมากเท่าไหร่นัก จึงยังนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะลึกลับมาก

การศึกษาถึงจุดกำเนิดของไวรัส ยังไม่ทราบแน่ชัด เพราะยังขาดหลักฐานที่อ้างอิงหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ แต่จากการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องไมโครสโคปในปัจจุบัน ทำให้เชื่อได้ว่าไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญมาจากส่วนหักของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ แต่ส่วนหักของสารพันธุกรรมนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือสามารถทวีจำนวนได้อย่างรวดเร็วกว่าโครงสร้างอื่นๆ ของเซลล์ จนมีจำนวนมากขึ้นทำให้เซลล์ที่เป็นผู้ให้อาศัยตายในที่สุด จากนั้นจะออกจากเซลล์ที่ตายเข้าสู่เซลล์ใหม่เพื่อทวีจำนวนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในระยะหลังไวรัสมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้น ขณะที่อยู่ภายในเซลล์จะควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนชนิดพิเศษที่จะนำมาเป็นปลอกห่อหุ้มสารพันธุกรรม ทำให้มีโครงสร้างประกอบด้วยโปรตีนและกรดนิวคลีอิค กลายเป็นไวรัสที่สมบูรณ์อย่างในปัจจุบัน หลักฐานสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ จากการทดลองแยกโครงสร้างของไวรัสผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ ออกเป็นส่วนโปรตีนและกรดนิวคลีอิค แล้วนำแต่ละส่วนฉีดเข้าพืชและสัตว์ทดลอง พบเฉพาะส่วนกรดนิวคลีอิคเท่านั้นที่จะเข้าไปทวีจำนวนภายในเซลล์ได้

รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่าย

รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่าย

ความจำเป็นในการบริหารจัดการบางครั้งก็เป็นเรื่องเร่งด่วน บางปัญหาจำเป็นต้องได้รับการตอบสนองแบบทันทีทันใดหากตอบสนองช้าเกินไปอาจส่งผลร้ายแรงกับกิจการโดยรวมได้ แต่ผู้บริหารส่วนมากก็มักจะมีเวลาว่างที่จำกัด จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้บริหารจะไม่สามารถมาบริหารจัดการโดยตรงที่ร้านได้ทุกเรื่อง ยิ่งเป็นร้านอาหารที่มีหลายๆสาขา ก็ยิ่งมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริหารหรือเจ้าของย่อมไม่สามารถบริหารทุกสาขาได้โดยตรงพร้อมๆกัน ด้วยเหตุนี้โปรแกรมร้านอาหารที่สามารถรองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดีก็ยิ่งได้รับความนิยมมากเพราะสามารถเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการร้านอาหารได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครื่องมือที่สามารถเชื่อมตอกับระบบเครือข่ายอย่างระบบ อินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้โปรแกรมร้านอาหารแบบนี้ยังเอื้ออำนวยกับการประสานการทำงาน หรือการแชร์ข้อมูลของร้านสาขากับสาขาใหญ่ได้เป็นอย่างดี

หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์

หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์

หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบมีสองเลนส์คือเลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตาโดยที่เลนส์ใกล้วัตถุเป็นเลนส์ใกล้กับตัวอย่างที่คอยเป็นเลนส์แรกที่ทำหน้าที่ขยายภาพตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นจากปกติ โดยเลนส์ใกล้วัตถุสร้างภาพเป็นแบบภาพจริงหัวกลับที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นจากความเป็นจริง โดยตำแหน่งของภาพจะตกไปที่เลนส์ใกล้ตาทำให้เกิดภาพเสมือนหัวกลับที่มีขนาดขยายทำให้ตามองเห็นภาพได้ชัดเจน ทำให้สามารถมองเห็นวัตถุตัวอย่างที่มีขนาดเล็กได้ เพราะหากมีแต่เลนส์ใกล้วัตถุอย่างเดียวนั้นจะทำให้ตาเราเห็นภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นก็จริงแต่จะเป็นแบบหัวกลับทำให้ดูภาพไม่รู้เรื่องดังนั้นจึงต้องมีอีกเลนส์หนึ่งที่ทำหน้าที่คอยกลับภาพเสมือนที่ได้จาก่เลนส์ใกล้วัตถุนั้นให้กลับหัวอีกทีเพื่อให้ผู้ที่ใช้กล้องไมโครสโคปสามารถเห็นภาพตัวอย่างโดยที่ภาพไม่ได้มีการกลับหัว ทำให้สามารถวิเคราะห์ผลของตัวอย่างได้อย่างง่ายและแม่นยำมากขึ้น และเป็นเหตุให้สามารถทำการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมร้านอาหารต้องมีฟังก์ชั่นครบถ้วน

โปรแกรมร้านอาหารต้องมีฟังก์ชั่นครบถ้วน

 

โปรแกรมร้านอาหารที่มีฟังก์ชั่นหลากหลายจบทุกเรื่องได้ด้วยโปรแกรมเดียวแน่นอนว่าจะเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากกว่าการต้องมานั่งใช้โปรแกรมย่อยๆหลายๆโปรแกรมประกอบกัน เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมหลักที่มีประสิทธิภาพเพียงโปรแกรมเดียวย่อมสะดวกกับการบริหารจัดการร้านมากกว่า เพราะจะมี ระบบฐานข้อมูล และระบบ UI ที่เหมือนกันทั้งระบบ สะดวกกับทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ใช้ระบบ นอกจากนี้เมื่อมีปัญหาเชิงระบบเกิดขึ้นการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบย่อมทำได้ง่ายกว่า ด้วยเหตุนี้โปรแกรมร้านอาหารที่ดีจึงควรจะต้องมีฟังก์ชั่นการทำงานจำเป็นที่ครบถ้วน ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ควรจะมีก็ได้แก่ ฟังก์ชั่นการรับออร์เดอร์จากแท็บเล็ต หรือผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้การประสานงานระหว่างครัวกับโถงอาหารดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบ Dash board อันเป็นหัวใจของการบริหารจัดการร้านอาหาร เนื่องจากช่วยควบคุมต้นทุนการดำเนินการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆอีกหลายฟังก์ชั่นที่โปรแกรมร้านอาหารที่ดีควรจะมี เช่น ฟังก์ชั่นการคิดเงิน ฟังก์ชั่นจัดการคลังสินค้า ฯลฯ

พัฒนาการของกล้องจุลทรรศน์

พัฒนาการของกล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์

 

จากการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องจุลทรรศน์เลนส์เดี่ยวในการศึกษาหยดน้ำ แม่น้ำ หรือน้ำฝนทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆปนอยู่กับน้ำไม่ว่าจะเป็นหยดน้ำ แม่น้ำ หรือแม้กระทั่งน้ำฝน สิ่งมีชีวิตเล็๋กๆนั้นก็ได้แก่ แบคทีเรีย สาหร่าย สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก นับเป็นการถือกำเนิดนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบจุลินทรีย์ได้เป็นคนแรก ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขกล้องจุลทรรศน์เลนส์เดี่ยวโดยการเพิ่มแหล่งกำเนิดแสงและเลนส์รวมแสงทำให้เกิดเป็นกล้องไมโครสโคปขึ้นกลายเป็นกล้องที่ใช้แสงที่แบ่งลงลึกอีกสองชนิดคือกล้องจุลทรรศน์แบบแว่นขยายคือมีเลนส์นูนเพียงอันเดียวกับกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนที่มีเลนส์สองเลนส์คือเลนส์ใกล้วัตถุกับเลนส์ใกล้ตา ในห้องปฏิบัติการทั่วไปจะใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงในการดูตัวอย่าง เช่นผลเลือด ผลการตรวจปัสสาวะ หรือแม้กระทั่งดูอุจจาระที่ใช้หลักการรวมแสงให้ไปตกที่ตัวอย่างของวัตถุแล้วปรับเลนส์ที่ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่างๆเพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างที่ขยายใหญ่ขึ้น

ระบบตรวจสอบอัตโนมัติและความสำคัญ

ระบบตรวจสอบอัตโนมัติและความสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามถ้าเป็นงานที่มีรายละเอียดสูง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต หรือการทำงาน (QA) นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำมาสู่การไม่ได้คุณภาพของสินค้าทั้งชิ้นหรือทั้งล็อต ซึ่งมูลค่าความเสียหายอาจมากเกินกว่าเราจะคาดคำนวณไหว ความจำเป้นตรงนี้จึงทำให้เกิดที่ทางของระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิตรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์อุตสาหกรรม (ประเภทเครื่องจักรเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า) อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค (พวกอาหาร ของกินของใช้ เครื่องครัว) ไปจนถึงอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการความแน่นอนแม่นยำในกระบวนการผลิต เนื่องจากถ้าเกิดความผิดพลาด หรือเผอเรอตรงจุดเล็กๆเพียงจุดเดียว อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นสินค้าทั้งชิ้น นอกจากนี้ความผิดพลาดบางอย่างยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายในระบบการผลิต ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือก่อให้เกิดอันตรายได้ ระบบตรวจสอบอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์

โปรแกรมร้านอาหาร-ต้องมี UI ที่ใช้งานง่าย

โปรแกรมร้านอาหาร-ต้องมี UI ที่ใช้งานง่าย

โปรแกรมร้านอาหาร

             โปรแกรมร้านอาหารต่อให้มีประสิทธิภาพมากเพียงใด แต่ถ้ามีการแสดงผลให้กับผู้ใช้ที่ดูยากๆ หรือออกไปในทางมึนๆไม่ชัดเจน ย่อมกลายเป็นเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้บางครั้งการออกแบบโปรแกรมร้านอาหารเพื่อการวางขายในตลาดจึงอาจต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกแบบ UI หรือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ดูง่าย ไม่ลายตา แสดงข้อมูลครบถ้วน และที่สำคัญคือต้องเป็นการแปรผลขั้นสุดท้ายที่ไม่เหลือตัวแปรแปลกที่คนอ่านไม่เข้าใจ ยิ่งเป็นโปรแกรมที่มี UI ละเอียด มีการแปลผลสำเร็จมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการออกแบบ UI โปรแกรมร้านอาหารก็คือเรื่องของการจัดระเบียบข้อมูลที่จะแสดงให้อ่านง่ายและสะดวกกับการทำงานของผู้บริหารมากที่สุด โปรแกรมร้านอาหารที่ดีจึงจำเป็นต้องจัดแต่ง UI ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มเรียงกันอย่างเป็นหมวดหมู่ ข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องต้องใช้ร่วมกันก็ควรจะอยู่ใกล้กัน เพื่อความสะดวกสูงสุดของผู้ใช้โปรแกรม